top of page
Taeyoung

Botulinum toxin

เป็นโปรตีนบริสุทธิ์ เมื่อฉีดเข้าไปแล้วจะลดริ้วรอยบริเวณใบหน้าได้ เช่น รอยย่นระหว่างคิ้ว หน้าผาก และรอยตีนกา โดยจะทำให้กล้ามเนื้อบริเวณที่ฉีดคลายตัวมีผลให้ริ้วรอยบริเวณนั้นลดเลือนลง โบทูลินัม ท็อกซิน มีทั้งหมด 7 ชนิด แต่ชนิดที่ใช้ในด้านความงาม คือ โบทูลินัม ท็อกซิน ชนิด เอ ซึ่งมีกลไกการทำงาน จะเข้าไปจับที่ปลายประสาท ยับยั้งการหลั่งสาร Acetylcholine เพื่อไม่ให้สามารถหลั่งสารสื่อประสาทมาที่กล้ามเนื้อได้  

ข้อควรรู้ก่อนฉีดBotulinum toxin 

สารนี้สามารถลดรอยย่นต่างๆบนใบหน้า แล้วยังช่วยเรื่องความกระชับบริเวณกรอบหน้า และดูความสวยงามบริเวณร่างกาย เช่น ความระหงของบ่าและคอ ลดขนาดเรียวขาให้กระชับรวมถึงฉีดลดเหงื่อบริเวณใต้วงแขนได้ด้วย ผลของโบลูนุ่มท็อกซิน อยู่ชั่วคราวได้ 4-6 เดือน หรือนานกว่านั้นขึ้นอยู่กับตำแหน่ง

Botulinum Toxin Type A (MIRACLE TOXIN)

เป็นโปรตีนชนิดหนึ่งที่สกัดได้จากการสร้างแบคทีเรียชื่อ Clostidium Botulinum ในทางการแพทย์นำมาใช้เพื่อรักษาโรคที่เกี่ยวกับบุคลิกภาพและในทางด้านความงามได้นำมาใช้ในการลดริ้วรอยในการแสดงอารมณ์รอยย่นบนหน้าผาก รอยย่นระหว่างคิ้ว นอกจากนั้นยังช่วยให้ใบหน้าดูอ่อนวัย และยังใช้ในการปรับรูปหน้าให้เรียวขึ้นด้วยสารโบทูลินั่ม ท็อกซิน การทำงานของสารโบทูลินั่ม ท็อกชิน เมื่อทำการฉีดไปในส่วนที่ต้องการรักษาแล้วสารจะเข้าไปจับที่ปลายประสาทส่งผลไปที่กล้ามเนื้อทำให้กล้ามเนื้อบริเวณที่ฉีดหยุดการทำงานชั่วคราวทำให้มีการคลายตัวของกล้ามเนื้อจึงส่งผลให้ริ้วรอยตรงนั้นหายไป

การปฏิบัติตัวหลังการฉีด Miracle Toxin

1.  หลังการฉีดแนะนำไม่ควรนอนราบภายใน 4 ชั่วโมง
2.  อย่าบีบนวดในบริเวณที่ฉีดเป็นเวลา 1 สัปดาห์ เพราะจะทำให้ยากระจายไปตามจุดต่างๆ ที่ไม่ต้องการ
3.  ไม่ควรอบซาวน่าหรือโดนความร้อนเป็นเวลานานภายใน 4 ชั่วโมงหลังฉีด
4. สามารถใช้เครื่องสำอางได้ตามปกติ ควรหลิกเลี่ยงการกดกูรุนแรง
5. พยายามขยับกล้ามเนื้อบริเวณที่ฉีดหลังการฉีดในช่วง 30 นาทีเพื่อให้ยามีประสิทธิสูงสุด

TaeyoungClinic
bottom of page