top of page
TaeyoungClinic

เสริมคางทำให้ใบหน้าส่วนล่างเรียวได้สัดส่วนมากขึ้น สามารถทำการเสริมให้ไปทางด้านหน้า (ในคนที่คางถอยไปด้านหลัง) หรือเสริมให้ลงด้านล่าง (ในคนที่คางสั้น)

การเสริมทำได้สองทาง

 • เสริมทางแผลเล็กใต้คาง :
  ข้อดี คือ ไม่ต้องมีแผลในปาก หลังทำกินอาหารได้ตามปกติ ดูแลแผลง่าย  
  ข้อเสียคือมีแผลเป็นที่ใต้คาง โดยรอยแผลจะแข็งและมีสีเข้มเห็นได้ใน1-2 เดือนแรก และจะค่อยๆนิ่มและสีจางลงเรื่อยๆ จนมองเห็นไม่ชัดหลังจาก 6 เดือน

 • เสริมทางแผลในปาก : จะมีแผลยาวประมาณ 2 ซม. บริเวณหน้าต่อขอบเหงือกล่าง
  ข้อดี คือ ไม่มีแผลให้เห็นบริเวณใบหน้าเลย
  ข้อเสีย คือ หลังทำดูแลแผลยากกว่า ต้องรับประทานอาหารอ่อนๆ 1-2 สัปดาห์ และต้องรักษาความสะอาดในปากดีๆ มีโอกาสติดเชื้อมากกว่าการเสริมจากแผลนอกปากเล็กน้อย

การเตรียมตัวก่อนผ่าตัด

1. ควบคุมโรคประจำตัว โดยเฉพาะโรคที่เกี่ยวข้องกับการแข็งตัวของเลือด และโรคความดันโลหิต

**ไม่ควรผ่าตัดในช่วงที่มีภาวะเจ็บป่วย หรือมีการติดเชื้อของผิวหนังบริเวณที่จะผ่าตัด

2. ยา รับประทานยารักษาโรคประจำตัวได้ตามปกติ ยกเว้น หากทานยากลุ่ม แอสไพริน ยาแก้ปวด (เช่น Ibuprofen   Diclofenac) ฮอร์โมน  วิตามิน อาหารเสริม สมุนไพรต่างๆ ควรงด 1 สัปดาห์ ก่อนการผ่าตัด

**หากรับประทานยาที่ยับยั้งการแข็งตัวของเลือด ควรปรึกษาแพทย์ที่ให้ยาก่อนทุกครั้ง

3. การรับประทานอาหาร การผ่าตัดที่ใช้การฉีดยาชาเฉพาะที่ ไม่จำเป็นต้องงดอาหารและน้ำ ทานได้ตามปกติ ในปริมาณที่พอเหมาะ

4. การดูแลตัวเองและอื่น ๆ งดสูบบุหรี่อย่างน้อย 2 สัปดาห์ก่อนและหลังการทำผ่าตัด ควรสระผมมาก่อน ไม่แต่งหน้าในวันที่ผ่าตัด

หมายเหตุ

** การนัดหมายวันผ่าตัด ควรนัดในช่วงเวลาที่ท่านสะดวกมาติดตามอาการ โดยจะมีการนัดติดตามในช่วง 1-2 สัปดาห์ หลังการผ่าตัด

การดูแลตนเองหลังผ่าตัด

 • ประคบเย็นทันทีอย่างต่อเนื่องในช่วงเวลา 48 ชั่วโมงหลังผ่าตัด โดยใช้วัสดุที่มีน้ำหนักเบาและไม่เปียกน้ำ บริเวณที่ทำการผ่าตัด 

 • นอนยกหัวสูงหรือนั่งหลับในช่วง 48 ชั่วโมงหลังการผ่าตัดจะช่วยลดอาการบวมได้

 • หลีกเลี่ยงการนอนตะแคง 2 สัปดาห์

 • หลีกเลี่ยงการโดนน้ำ
  ในกรณีลงแผลใต้คาง: ไม่ควรให้แผลผ่าตัดโดนน้ำในช่วงเวลา 3 วันหลังผ่าตัด
  ในกรณีลงแผลในปาก: แผลโดนน้ำได้ตามปกติ 

 • การทำความสะอาดใบหน้า
  ในกรณีลงแผลใต้คาง: ควรใช้กระดาษซับมันซับใบหน้า หรือสําลีชุบน้ำอุ่นเช็ดทั่วใบหน้าแล้วซับให้แห้ง ในช่วง 3 วันหลังผ่าตัด 
  จากนั้นในวันที่ 4 เป็นต้นไป สามารถล้างหน้าด้วยน้ำสะอาด และใช้สบู่ล้างบริเวณแผลผ่าตัดได้
  ในกรณีลงแผลในปาก: ล้างหน้าได้ตามปกติ

 • การทำความสะอาดแผลผ่าตัด 
  ในกรณีลงแผลใต้คาง: ในช่วง 3 วันแรก สามารถปิดพลาสเตอร์ทิ้งไว้โดยไม่ต้องลอกออก
  จากนั้น ในวันที่ 4 ให้ลอกพลาสเตอร์ปิดแผลออก และทำความสะอาดบริเวณแผลผ่าตัดด้วยไม้พันสำลีจุ่มน้ำเกลือทุกวัน จากนั้นให้ป้ายยาลงบนแผลหลังจากทำความสะอาด เช้า-เย็น โดยให้มียาเคลือบบนแผลอยู่ตลอดเวลา
  ในกรณีลงแผลในปาก: บ้วนปากบ่อยๆ ด้วยน้ำยาบ้วนปากผสมน้ำเกลือ แปรงฟันได้ตามปกติ แต่ระมัดระวังการกระทบบริเวณแผล

 • หลีกเลี่ยงการกระทบกระทั่งบริเวณคาง

 • หากมีอาการคันหรือเคืองตา สามารถรับประทานยาแก้แพ้ได้ และหลีกเลี่ยงการไอจามที่รุนแรงเพื่อป้องกันภาวะเลือดออกหลังผ่าตัด

 • รับประทานอาหารอ่อนๆ และควรหลีกเลี่ยงอาหารรสจัด เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ วิตามินอาหารเสริม อาหารทะเล และของหมักดอง ประมาณ 1 สัปดาห์

การรับประทานยา

1. ควรรับประทานยาตามที่แพทย์สั่งอย่างต่อเนื่องจนหมด ไม่ควรซื้อยามารับประทานเองเพิ่ม ยกเว้น ยาแก้ปวดพาราเซตามอน

2. หากผู้ป่วยมีอาการข้างเคียงจากยา กรุณาแจ้งแพทย์

การนัดตรวจติดตาม

1. ควรมาตรวจตามในวันที่แพทย์นัด (ประมาณ 1 สัปดาห์หลังการผ่าตัด) เพื่อประเมินผลของการผ่าตัด และพิจารณาเรื่องการตัดไหม

2. หลังจากแผลปิดสนิทและตัดไหมแล้ว จำเป็นต้องดูแลแผลต่อเนื่อง หลีกเลี่ยงแสงแดด และนวดรอยแผลจากหัวตาไปหางตาเบาๆ เพื่อให้แผลนิ่ม ทั้งนี้แผลจะค่อยๆดีขึ้นจนเข้าที่ในเวลา 3-6 เดือน

อาการที่เกิดขึ้นได้

1. อาการบวมเกิดขึ้นได้ประมาณ 1-2 สัปดาห์หลังผ่าตัด (และอาจบวมมากในช่วง 3-4 วันแรก) จาก นั้นอาการบวมจึงจะค่อยๆยุบลง โดยเวลาที่ใช้ในการยุบบวมจะแตกต่างไปในแต่ละบุคคล
2. อาการฟกช้ำในช่วง 3-7 วันแรกได้
3. อาการเลือดซึมบริเวณแผลผ่าตัด มีได้ในช่วง 2-3 วันแรก เป็นอาการปกติ แต่หากมีเลือดออกมาก กรุณาปรึกษาแพทย์


หากมีอาการอื่นๆ สามารถแจ้งอาการกับทางคลินิกได้ทันที

bottom of page