top of page

Clatuu AIpha 

การกำจัดไขมันด้วยความเย็นโดยไม่ต้องผ่าตัด

Clatuu Alfa นวัตกรรม ที่ช่วยคุณรักษารูปร่าง โดยไม่มีบาดแผล ไม่เจ็บ ไม่ต้องพักฟื้น ด้วยการใช้เทคโนโลยีการปล่อยความเย็นรอบทิศทางแบบ 360 องศา ของคลาทู แอลฟ่า เพื่อกำจัดเซลล์ไขมัน โดยไม่ส่งผลต่อเซลล์อื่นๆ ในบริเวณใกล้เคียง ทำให้เซลล์ไขมันตายและถูกขับออกด้วยกลไกกำจัดของเสียของร่างกายอย่างเป็นธรรมชาติ (apoptosis process) ภายใน 6-12 สัปดาห์ หลังการรักษาจะเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นธรรมชาติรูปร่างได้สัดส่วนมากขึ้น

Clatuu AIpha (คลาทู แลฟ่า) มีผลรับรองทางวิทยาศาสตสามารถปล่อยความเย็นรอบทิศแบบ 360 อย่างจำเพาะเจาะจงไขมันใต้ผิวหนัง โดยไม่ทำลายเนื้อเยื่อหรือเส้นประสาทรอบๆ

bottom of page